Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Cynllunio, Rheoli Adeiladu, a Chadwraeth Awel y Mor wind turbine proposals

Cynigion tyrbin gwynt Awel y Môr


Summary (optional)
start content

Mae ymgynghoriad cyn ymgeisio ar gyfer fferm wynt arfaethedig oddi ar Arfordir Gogledd Cymru wedi cael ei gyhoeddi a bydd hyn yn cynnwys nifer o Eneraduron Tyrbin Gwynt ar y môr gyda chyfanswm capasiti o dros 100 Megawat (MW). 

Mae’r ffurf hwn o ddatblygiad yn ffurfio Prosiect Isadeiledd Sylweddol Cenedlaethol o dan Adran 15(3) Deddf Cynllunio 2008 a bydd y Gorchymyn Caniatâd Datblygu yn cael ei ystyried gan yr Arolygiaeth Gynllunio.   

Mae’r ymgynghoriad cyfredol yn ceisio hysbysu ymgyngoreion ar y cynigion a’r effeithiau posibl sy’n gysylltiedig â’r camau adeiladu, gweithredu, cynnal a chadw a digomisiynu’r prosiect.

Gellir gweld yr ymgynghoriad ar y ddolen isod ac mae’n cynnwys delweddau o’r golygfannau arfordirol allweddol a gellir eu canfod hefyd yn Rhifyn 6 yr Adroddiad Effaith Amgylcheddol Rhagarweiniol.


Gan mai ymgynghorai yn unig yw CBS Conwy yn y broses hon ac ni fydd yn delio â’r cais, dylid anfon unrhyw sylwadau ar y cynigion hyn i: awelymor@rwe.com

Daw’r ymgynghoriad i ben ar 11 Hydref, 2021.

end content