Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cynlluniau Rheoli Cadwraeth


Summary (optional)
start content

Canllawiau Cyffredinol

Mae CCA Ardaloedd Cadwraeth yn cynnwys canllaw cyffredinol ar ddatblygiadau sy’n effeithio ar ardaloedd cadwraeth yn ardal Awdurdod Cynllunio Lleol Conwy.

Mabwysiadwyd y Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) hyn fel polisi gan y cyngor ac maent mewn grym ers Gorffennaf 2015. Mae'r Canllawiau Cynllunio Atadol hyn o gymorth i sicrhau bod polisïau a chynigion penodol yn cael eu deall yn well ac yn cael eu defnyddio'n fwy effeithiol. Nid oes ganddynt yr un statws â pholisïau sydd mewn cynlluniau datblygu mabwysiedig ond rydym yn eu defnyddio i'n helpu i wneud penderfyniadau ar geisiadau cynllunio.

Llandudno

Mae Cynllun Rheoli Ardal Gadwraeth Llandudno yn gynllun penodol ar gyfer Llandudno a'r prif faterion a wynebir o fewn yr ardal gadwraeth honno. Y bwriad yw llunio cynlluniau rheoli tebyg ar gyfer ardaloedd cadwraeth eraill yn y Fwrdeistref Sirol.

Mabwysiadwyd y Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) hyn fel polisi gan y cyngor ac maent mewn grym ers Mawrth 2015. Mae'r Canllawiau Cynllunio Atadol hyn o gymorth i sicrhau bod polisïau a chynigion penodol yn cael eu deall yn well ac yn cael eu defnyddio'n fwy effeithiol. Nid oes ganddynt yr un statws â pholisïau sydd mewn cynlluniau datblygu mabwysiedig ond rydym yn eu defnyddio i'n helpu i wneud penderfyniadau ar geisiadau cynllunio.

Conwy

Mae Cynllun Rheoli Ardal Gadwraeth Conwy, fel y mae’r teitl yn ei awgrymu, yn gynllun penodol ar gyfer tref Conwy a’r materion a wynebir o fewn yr ardal gadwraeth honno. Y bwriad yw llunio cynlluniau rheoli tebyg ar gyfer ardaloedd cadwraeth eraill yn y Fwrdeistref Sirol.

Mabwysiadwyd y Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) hyn fel polisi gan y cyngor ac maent mewn grym ers Gorffennaf 2015. Mae'r Canllawiau Cynllunio Atadol hyn o gymorth i sicrhau bod polisïau a chynigion penodol yn cael eu deall yn well ac yn cael eu defnyddio'n fwy effeithiol. Nid oes ganddynt yr un statws â pholisïau sydd mewn cynlluniau datblygu mabwysiedig ond rydym yn eu defnyddio i'n helpu i wneud penderfyniadau ar geisiadau cynllunio.

Canllaw Cynllunio Atodol Ardaloedd Cadwraeth

Cynllun Rheoli Ardal Gadwraeth Llandudno

Cynllun Rheoli Ardal Gadwraeth Conwy

end content