Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Rhestr o Ardaloedd Cadwraeth


Summary (optional)
Mae’r Cyngor yn gallu dynodi ardaloedd cadwraeth ar gyfer rhannau o drefi a phentrefi sydd gyda gwerth pensaerniol neu hanesyddol arbennig. Ar hyn o bryd mae 25 ardal gadwraeth yn y rhanbarth cynllunio.
start content

Rhaid i geisiadau datblygu yn yr ardaloedd hyn barchu eu cymeriad arbennig. Yn ogystal â hyn, mae mesurau rheoli mwy caeth yn bodoli er mwyn cadw neu ehangu ar yr amgylchedd. Yn gryno, mae hawliau datblygu a ganiateir naill ai'n fwy cyfyngol nag mewn mannau eraill, neu efallai nad ydynt yn berthnasol o gwbl; mae angen ‘Caniatâd Ardal Gadwraeth’ ar gyfer y rhan fwyaf o waith dymchwel, a rhaid rhoi rhybudd o chwe wythnos os oes unrhyw fwriad i dorri, tocio neu frigdorri coeden.

Gall yr Adran hefyd roi gwybod i chi am unrhyw waith rydych yn bwriadu ei wneud, y cymeradwyaethau ffurfiol a allai fod eu hangen, a grantiau atgyweirio a allai fod ar gael.

 

end content