Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Ffenestri PVCU


Summary (optional)
Mae datganiad ar y cyd wedi ei baratoi i egluro agwedd gyffredinol yr Awdurdod Cynllunio i achosion lle mae newidiadau amhriodol, fel gosod ffenestri hanesyddol wedi digwydd.
start content

Mae'r Awdurdod wedi bod yn gweithio i sefydlu strategaeth clir tymor hir i fynd i'r afael ag erydiad cymeriad arbennig y 23 o ardaloedd gadwraeth sydd yn y sir. Mae Llandudno a Chonwy yn cael eu cydnabod fel dwy o'r ardaloedd hanesyddol gorau yng Nghymru. Gallwch ddarllen rhagor am y strategaeth, ei chefndir a diben yn y dogfennau isod

Datganiad ar gamau gweithredu mewn perthynas â gosod ffenestri UPVC mewn ardaloedd Cadwraeth

Mae'r Cyngor wedi sefydlu strategaeth tymor hir i ddiogelu a gwneud y mwyaf o gymeriad hanesyddol arbennig pob un o'i 23 ardal gadwraeth. Mae'r adroddiad Datganiad o Gamau Gweithredu sydd wedi ei atodi isod, yn cynnwys cyfarwyddyd Llywodraeth Cymru a ffotograffau eglurhaol. Mae'r ddogfen hon yn amlinellu'r camau a gytunwyd er mwyn rheoli'r ardaloedd cadwraeth dynodedig ym Mwrdeistref Sirol Conwy.

Datganiad ar Gamau Gweithredu Mewn Cysylltiad â Gosod Ffenestri  PVCU mewn Ardaloedd 

end content