Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Adeiladau a strwythurau o bwysigrwydd lleol


Summary (optional)
Canllawiau i helpu'r cyngor i lunio rhestr o adeiladau a strwythurau o bwysigrwydd lleol.
start content

Mae'r canllaw cynllunio atodol (CCA) wedi ei fabwysiadu fel polisi y cyngor o Chwefror 2014.

Bydd yr CCA Adeiladau a Strwythurau o Bwysigrwydd Lleol yn cael ei ddefnyddio i ffurfio rhestr o adeiladau a strwythurau pwysig lleol a fydd yn cael eu hystyried wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio yn ardal ddaearyddol Cynllun Datblygu Lleol Conwy.

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â:

Gwasanaeth Polisi Cynllunio Strategol
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Adeilad Muriau
Rosehill Street
Conwy
LL32 8LD


LDP8 Adeiladau ac Adeileddau sy'n Bwysig yn Lleol

end content