Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Canllaw Dylunio ar Gyfer Deiliaid Tai


Summary (optional)
Canllaw i bobl sy'n adeiladu eu cartrefi eu hunain neu sy'n eu haddasu.
start content

Mae'n esbonio sut i wneud yn siŵr bod yr holl ddatblygiadau, estyniadau ac addasiadau newydd i eiddo presennol yn cael eu dylunio'n dda. Mabwysiadwyd y Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) hyn fel polisi gan y cyngor ac maent mewn grym ers Chwefror 2014.

Mae'r Canllawiau Cynllunio Atadol hyn o gymorth i sicrhau bod polisïau a chynigion penodol yn cael eu deall yn well ac yn cael eu defnyddio'n fwy effeithiol. Nid oes ganddynt yr un statws â pholisïau sydd mewn cynlluniau datblygu mabwysiedig ond rydym yn eu defnyddio i'n helpu i wneud penderfyniadau ar geisiadau cynllunio.

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â:

Gwasanaeth Polisi Cynllunio Strategol
Adeilad Muriau
Rosehill Street
Conwy
LL32 8LD


LDP1 Canllaw Dylunio i Berchnogion Tai

end content