Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Addasiadau Gwledig


Summary (optional)
start content

Mae'r CCA yn cynnwys adeiladau gwledig 'segur' yn yr 'Ardal Strategaeth Datblygu Gwledig'; hynny yw, tiroedd tu allan i'r prif ardaloedd trefol o fewn ardal yr awdurdod cynllunio lleol yng Nghonwy. Adeiladau segur yw'r rhai hynny nad oes eu hangen mwyach ar gyfer eu defnydd gwreiddiol, amaethyddiaeth yn bennaf. Nid yw'r CCA hwn a pholisïau perthnasol yn cwmpasu adeiladau newydd.

Mabwysiadwyd y Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) hyn fel polisi gan y cyngor ac maent mewn grym ers Tachwedd 2014. Mae'r Canllawiau Cynllunio Atadol hyn o gymorth i sicrhau bod polisïau a chynigion penodol yn cael eu deall yn well ac yn cael eu defnyddio'n fwy effeithiol. Nid oes ganddynt yr un statws â pholisïau sydd mewn cynlluniau datblygu mabwysiedig ond rydym yn eu defnyddio i'n helpu i wneud penderfyniadau ar geisiadau cynllunio.

LDP12 Addasiadau Gwledig

end content