Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Diogelu Blaen Siopau


Summary (optional)
Canllaw ar gyfer unigolion sy'n bwriadu ychwanegu nodweddion diogelwch megis caeadau a gwydr diogelwch i flaen siopau.
start content

Mae'n egluro pa fathau o nodweddion diogelwch sy'n dderbyniol er mwyn cadw edrychiad atyniadol y strydoedd yn y Fwrdeistref Sirol. Mae'r CCA wedi'i fabwysiadu fel polisi'r cyngor yn awr ac yn weithredol o Chwefror 2014.

Mae CCAau yn sicrhau fod polisïau a chynigion yn haws eu deall ac yn cael eu cymhwyso'n fwy effeithiol. Nid oes ganddynt yr un statws â pholisïau mewn cynlluniau datblygu ond rydym yn eu defnyddio i'n cynorthwyo i wneud penderfyniadau ynglŷn â cheisiadau cynllunio.

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â:

Cyngor Bwrdeistref Sirol CONWY 
Blwch Post 1
Conwy
LL30 9GN

Ar gyfer ymholiadau sy'n gyslltiedig â chynigion neu geisiadau penodol, cysylltwch â:

Cyngor Bwrdeistref Sirol CONWY 
Blwch Post 1
Conwy
LL30 9GN


LDP3 Diogelwch Blaenau Siopau

end content