Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Ffioedd Pridiannau Tir Lleol


Summary (optional)
Gweler isod y ffioedd ar gyfer chwiliadau amrywiol sydd ar gael gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy:
start content

Hysbysiad i Gwsmeriaid

Byddwn yn cynyddu ein ffioedd ar Chwefror 1af 2023 (nid yw’r cynnydd hwn yn effeithio ar Dystysgrifau Chwilio Swyddogol LLC1).

Yn dilyn penderfyniad Cyllid a Thollau Ei Fawrhydi bod cynnyrch CON29R a CON29O sy’n cael eu cyflwyno i’r awdurdod lleol yn ddata wedi’i fireinio ac felly’n destun TAW ar y gyfradd safonol o 20%, bydd TAW yn cael ei hychwanegu at eich anfoneb ar ddiwedd pob mis.

Ein ffioedd presennol

Electronig

Ffi TAW Cyfanswm 

LLC1 £4.00 pan gaiff ei gyflwyno gyda CON29

LLC1 yn unig £6.00

Dim

Dim 

£4.00

£6.00

CON29R £80.00 £16.00  £96.00 
CON29O £11.00 £2.20  £13.20 cwestiwn ychwanegol 4-21 
CON29O £16.00 £3.20 £19.20 cwestiwn ychwanegol 22
Llain ychwanegol £12.00 £2.40  £14.40
Ymholiadau ychwanegool £17.00 £3.40 £20.40
LLC1 & CON29 R   Cyfanswm £100.00

 

Chwiliad llawn a ddim ar y gofrestr

Ffi TAW Cyfanswm 
Cofrestr Iawn £53.90 £10.78 £64.68 
Cofrestr Iawn (PCE) £49.00 £13.86  £83.16
Ddim ar y gofrestr £46.20 £9.24  £55.44 
Ddim ar y gofrestr (PCE) £42.90 £8.58 £51.48 

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content