Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Gwasanaeth Gwybodaeth Tir Cenedlaethol


Summary (optional)
Mae'r Gwasanaeth Gwybodaeth Tir Cenedlaethol yn fenter y llywodraeth sydd a'r bwriad o ddarparu gwasanaethau yn electronig a chyda'r bwriad yn y pendraw o gyflymu'r broses drosglwyddo drwy ddefnyddio trafodion electronig.
start content

Mae'r gwasanaeth hwn yn cysylltu cwmnïau cyfreithiol, trosglwyddwyr a darparwyr data fel y Gofrestrfa Tir Ei Mawrhydi a Chofrestr Pridiannau Tir Lleol yr awdurdod lleol.

Mae'r Cyngor wedi bod yn gysylltiedig â'r Gwasanaeth Gwybodaeth Tir Cenedlaethol ar Lefel 3 ers mis Hydref 2004. Ar hyn o bryd, gall dderbyn ceisiadau a ffioedd yn electronig, a'u dychwelyd yn electronig.

Gwefan National Land Information Service

end content