Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Adroddiad Perfformiad Blynyddol Cynllunio


Summary (optional)
start content

Mae Llywodraeth Cymru wedi nodi ystod o ddangosyddion monitro perfformiad ar gyfer gwasanaethau Awdurdodau Cynllunio Lleol yng Nghymru. Defnyddir y dangosyddion hyn i ddangos pa mor dda y mae awdurdodau yn perfformio, yn unigol ac yng nghyd-destun Cymru gyfan.

Mae’n rhaid i bob Awdurdod baratoi Adroddiad Blynyddol ar gyfer y flwyddyn ariannol flaenorol erbyn canol mis Hydref bob blwyddyn. Mae ein hadroddiad Perfformiad Blynyddol ni ar gael isod, ac adroddiadau ar berfformiad ar draws ystod o feysydd gwasanaethau cynllunio.

end content