Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Apelio yn erbyn Penderfyniad Cynllunio


Summary (optional)
Os caiff eich cais ei wrthod mae gennych hawl i apelio.
start content

Dyma brif dudalen yr Arolygiaeth Gynllunio ar Apeliadau Cynllunio. Ar y dudalen hon cewch yr holl arweiniad a gwybodaeth sydd eu hangen arnoch i wneud neu gymryd rhan mewn apêl gynllunio

Os ydych yn chwilio am wybodaeth am apêl benodol, neu’n dymuno gwneud apêl newydd ar-lein, yna dylech fynd at ein gwasanaeth apeliadau.

Mae'r broses apeliadau cynllunio wedi’i dylunio ar gyfer unrhyw un sydd wedi gwneud cais i'w cyngor neu awdurdod parc cenedlaethol am ganiatâd cynllunio, ond yn anhapus gyda'r penderfyniad, neu ddiffyg penderfyniad (y dylid ei wneud fel arfer o fewn 8 wythnos). 

Prif dudalen yr Arolygiaeth Gynllunio ar y broses apelio:

Prif dudalen yr Arolygiaeth Gynllunio ar apelio cynllunio:

 

end content