Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cyngor Arbenigol y gallwn ofyn amdano


Summary (optional)
Cyngor arbenigol y gallwn ofyn amdano ynghylch ceisiadau cynllunio.
start content

Mae'n bosibl y byddwn hefyd yn gofyn am sylwadau arbenigol gan adrannau eraill o fewn y Cyngor a chyrff allanol, ar faterion fel mynediad a diogelwch priffyrdd, effeithiau ar yr amgylchedd a'r perygl o lifogydd. Mae hyn yn rhan o'r broses gwneud penderfyniadau.

end content