Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Cynllunio, Rheoli Adeiladu, a Chadwraeth

Cynllunio, Rheoli Adeiladu, a Chadwraeth


Summary (optional)
start slider
start slider end slider
end slider
start grid

Byddwn yn gweithio o gartref am gyfnod amhenodol. Bydd ceisiadau newydd sy’n cael eu cyflwyno yn electroneg yn cael eu cofrestru, fodd bynnag bydd oedi wrth brosesu ceisiadau gan nad yw swyddogion yn gallu mynychu’r safle.  Mae hyn yn debygol o barhau am hyd at 3 wythnos neu fwy.
Os oes gennych ymholiad, ceisiwch ei gyflwyno drwy e-bost yn uniongyrchol i’r swyddog. Os nad ydych yn gwybod cyfeiriad e-bost y swyddog, defnyddiwch y cyfeiriadau canlynol: Ar gyfer materion cynllunio, anfonwch e-bost at cynllunioplanning@conwy.gov.uk; ar gyfer rheoliadau adeiladu, anfonwch e-bost at building.control@conwy.gov.uk; ar gyfer Pridiannau Tir Lleol locallandcharges@conwy.gov.ukstart grid

end grid

start grid-more

end grid-more
end grid