Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cynllun Datblygu Lleol Conwy (CDLl)


Summary (optional)
Rydym yn defnyddio’r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) fel canllaw ar sut rydym yn defnyddio tir yng Nghonwy (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Rydym hefyd yn ei ddefnyddio i benderfynu ar geisiadau cynllunio.
start content

Mabwysiadwyd y Cynllun Datblygu Lleol gan y Cyngor ym mis Hydref 2013. Rydym nawr yn cynnal adolygiad llawn o’r Cynllun.

Mae’r Cynllun yn cynnwys datganiad ysgrifenedig a map cynigion.

 

Edrychon ni ar y dystiolaeth i ysgrifennu’r cynllun.

Cynllun Datblygu Lleol Newydd

end content