Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Adroddiad monitro blynyddol


Summary (optional)
start content

Mae'n ofynnol i'r Cyngor baratoi Adroddiad Monitro Blynyddol ar y CDLl ar gyfer y flwyddyn ariannol flaenorol a'i gyflwyno i Lywodraeth Cymru erbyn 31 Hydref.

Os, o ganlyniad i fonitro ac adolygu, yr ymddengys nad yw'r polisiau a'r dyraniadau yn cael eu diwallu ac nad yw'r datblygiad yn symud ymlaen mewn modd cynaliadwy neu amserol, bydd y Cyngor yn rhagweithiol wrth ddefnyddio ei bwerau i ymateb i amgylchiadau newidiol.

Gellir dechrau'r mecanweithiau canlynol:

  • Camau i ddwyn ymlaen safleoedd i ddatblygu, lle bo'n bosibl, mewn partneriaeth gyda thirfeddianwyr a datblygwyr
  • Camau i ddwyn ymlaen safleoedd datblygu ar dir a ddatblygwyd eisoes
  • Defnyddio Gorchmynion Prynu Gorfodol i ddatgloi safleoedd
  • Gweithio gyda phartneriaid i ddwyn ymlaen buddsoddiad mewn isadeiledd
  • Adolygu dyraniadau tir neu bolisiau yn y Cynllun Datblygu Lleol


Adroddiad Monitro Blynyddol 2019

Adroddiad Monitro Blynyddol 2018

Adroddiad Monitro Blynyddol 2017

Adroddiad Monitro Blynyddol 2016

Adroddiad Monitro Blynyddol 2015

 

 

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content