Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cynlluniau Lle


Summary (optional)
Pan mae Cynlluniau Lle yn cael eu mabwysiadu gan y Cyngor, mae modd eu defnyddio i wneud penderfyniadau ar geisiadau cynllunio.
start content

Mae pob cymuned yn cael cyfle i ddatblygu eu Cynllun Lle eu hunain.  Caiff cynlluniau lle eu gwneud gan gymunedau ar gyfer cymunedau.

Gallant ganolbwyntio ar dref neu ardal cyngor cymuned, un pentref neu grŵp o bentrefi.

Towyn a Bae Cinmel oedd y gymuned gyntaf i'r Cyngor fabwysiadu eu Cynllun Lle fel Canllaw Cynllunio Atodol, ar 22 Awst 2023.

Dogfennau

end content