Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Ailgylchu a Gwastraff Cynllun Clytiau Go Iawn

Cynllun Clytiau Go Iawn


Summary (optional)
Cewch ostyngiad pris am gymryd rhan yn y cynllun clytiau go iawn a lleihau faint o wastraff sy’n mynd i safleoedd tirlenwi.
start content

Os ydych yn breswylydd yng Nghonwy ac yn disgwyl babi, neu os oes gennych blentyn o dan 12 mis oed, gallwch gymryd rhan yn y cynllun clytiau go iawn.

Mae babi angen 5000 o glytiau ar gyfartaledd, sy’n costio bron i £800 mewn clytiau tafladwy. Gall clytiau go iawn arbed arian i chi yn ogystal â bod yn well i’r amgylchedd.

Os ydych yn dewis clytiau go iawn, byddwn yn ad-dalu hyd at £30 i chi.

Anfonwch eich enw, eich cyfeiriad a thystiolaeth o'r pryniant at:

affch@conwy.gov.uk

Cynllun Clytiau Go Iawn
Yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau
Blwch Post 1
CONWY
LL30 9GN

Llyfrgell Clytiau Go Iawn

Wyddoch chi bod yna wasanaeth llyfrgell clytiau go iawn yn cael ei redeg gan wirfoddolwyr yn sir Conwy?  Gallwch ddefnyddio cit clytiau go iawn am fis ar y tro drwy roi blaendal a gwneud cyfraniad ariannol bychan.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth gan Lyfrgell Clytiau Go Iawn Eryri sy’n rhan o Rwydwaith Clytiau’r DU - UK Nappy Network

Rydym yn cynnig casgliad wythnosol ar gyfer clytiau tafladwy

Gwasanaeth Casglu Clytiau Tafladwy

end content