Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Compost am ddim


Summary (optional)
Gall trigolion gasglu compost am ddim o’n Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref.
start content

Bydd yn rhaid trefnu apwyntiad i ymweld â’r Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref. Gallwch drefnu apwyntiad yma.

Gall trigolion gasglu compost am ddim o’n Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref.  Mae’r compost wedi’i wneud gan ein gwasanaeth casglu gwastraff gardd.

Dewch â'ch bagiau a’ch rhaw eich hun.Gallwch lenwi a mynd â hyd at ddau bag 40 litr ar y tro. (Ni ddylai’r bagiau bwyso dros 20kg ar ôl eu llenwi.)

  • Mae’r compost ar gael ar sail y cyntaf i’r felin gaiff falu.
  • Oherwydd cyfyngiadau o ran lle a lefelau galw uchel, mae cyfyngiadau ar y cyflenwadau compost. 
  • Rydym yn ail-gyflenwi stoc yn rheolaidd ar y safleoedd, ond mae’n bosibl y bydd cyflenwadau yn isel neu na fydd unrhyw gompost ar gael ar rai adegau.

Diogelwch Covid-19 ar y safle:


Bydd angen i chi drefnu apwyntiad i ymweld â’r ganolfan.  Mae hyn yn galluogi’r canolfannau i reoli llif traffig a niferoedd cerbydau ac mae’n golygu na fydd yn rhaid i chi aros yn hir.

Ni all staff y safle eich helpu i gario bagiau i'ch car - ewch â pha bynnag faint y gallwch ei gario eich hun neu gydag un unigolyn arall sydd wedi dod gyda chi.

end content