Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Ailgylchu a Gwastraff Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref - ailgylchu matresi

Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref - ailgylchu matresi


Summary (optional)
Gallwch ailgylchu hyd at ddwy fatres y flwyddyn yn ein Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref
start content

Gallwch waredu dwy fatres y flwyddyn drwy fynd â nhw i:

Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Mochdre
Ffordd Bron-y-Nant
Mochdre
LL28 4YL

a

Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Gofer
Ffordd Rhuddlan
Llansansior
Abergele
LL22 9SE

Pwysig: Os yw’r cyfleusterau ailgylchu gwastraff cartref ar gau, peidiwch â gadael matresi y tu allan i’r fynedfa. Mae hyn yn cael ei ystyried fel tipio anghyfreithlon, rhywbeth mae’r Cyngor yn ei gymryd o ddifrif.

Mae camerâu TCC yn gwylio’r fynedfa i’r cyfleusterau ailgylchu gwastraff cartref gyda thechnoleg Adnabod Rhifau Cofrestru Ceir Awtomatig (ANPR). Defnyddir y rhain fel tystiolaeth yn erbyn unrhyw droseddwyr sy'n tipio yn anghyfreithlon.

Gall tipio anghyfreithlon arwain at ddirwyon o hyd at £50,000 a hyd yn oed dedfryd carchar.

end content