Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Ailgylchu a Gwastraff Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref - polisïau a chanllawiau

Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref - polisïau a chanllawiau


Summary (optional)
Dewch o hyd i wybodaeth gynhwysfawr i’ch helpu i gael y gorau o’ch Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref.
start content

Mae Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref yn safleoedd prysur sy'n gallu bod yn beryglus.

Mae Polisi Defnyddio Safle’r Cyngor ar gyfer Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref, yn set o ganllawiau cynhwysfawr ar gyfer ymwelwyr i’r safle.

Mae unrhyw un sy’n mynd i’r Ganolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref yn cytuno i gydymffurfio a chanllawiau’r polisi Os nad ydych, efallai:

  • bydd gofyn i chi adael y Ganolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref
  • y cewch eich gwahardd o Ganolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref y Cyngor
  • y cewch eich erlyn

Mae’r rhan fwyaf o’r canllawiau hyn wedi eu hegluro’n gryno mewn mannau eraill ar y wefan a gallwch lawrlwytho’r Polisi Defnyddio Safle Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref (PDF, 262KB)

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau, llenwch ein ffurflen ar-lein.

end content