Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Ailgylchu a Gwastraff Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref Lleoliadau ac oriau agor Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref

Lleoliadau ac oriau agor Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref


Summary (optional)
Dewch o hyd i’ch canolfan ailgylchu agosaf a gwirio’r oriau agor
start content

Bydd yn rhaid trefnu apwyntiad i ymweld â’r Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref. Gallwch drefnu apwyntiad yma.

Mae dwy Ganolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref yng Nghonwy.

Safle Mochdre


Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Mochdre
Ffordd Bron-y-Nant
Mochdre
LL28 4YL


Safle Abergele

Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Gofer
Rhuddlan Road
St George
Abergele
LL22 9SE


Oriau agor

Cyfnod Haf 
(1 Ebrill i 31 Hydref)
Gaeaf
(1 Tachwedd i 31 Mawrth)
Dydd Llun – Dydd Sadwrn 09:00-17:00 09:00-16:00
Dydd Sul 09:00-16:00 09:00-16:00

 

Nadolig a’r Flwyddyn Newydd

Mae’r Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref ar gau ar:

  • Diwrnod Nadolig (25 Rhagfyr)
  • Gŵyl San Steffan (26 Rhagfyr)
  • Dydd Calan (1 Ionawr)

Oriau agor estynedig: Mae’r Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref yn agored am oriau estynedig rhwng 9am a 5pm o 27 Rhagfyr i 31 Rhagfyr.

Bydd oriau agor arferol (gaeaf) yn ailddechrau ar 2 Ionawr.

Penwythnos Gŵyl Banc

Heblaw’r Nadolig a’r Flwyddyn Newydd nid oes unrhyw newid i oriau agor Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref ar gyfer gwyliau banc eraill na gwyliau cyhoeddus fel Pasg, a gwyliau banc Mis Awst.

end content