Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Canolfan Ailgylchu Symudol


Summary (optional)
Mae ein canolfan ailgylchu symudol yn ymweld â Cherrigydrudion, Llanrwst a Llangernyw, i’ch helpu i ailgylchu gwastraff eich cartref.
start content

Bydd yn rhaid trefnu apwyntiad i ymweld â’r ganolfan ailgylchu symudol.
Gallwch drefnu apwyntiad yma.

Mae ein cyfleuster ailgylchu gwledig ar agor o 9:00 tan 11:00.


Lleoliadau

Cerrigydrudion

 • Dydd Sadwrn cyntaf pob mis
 • Depo Priffyrdd, Cae Llwyd, LL21 9TH

Ni fydd y ganolfan ailgylchu symudol yn dod i Gerrigydrudion ym mis Ionawr, ond gallwch drefnu apwyntiadau ar gyfer Llanrwst a Llangernyw.

Llanrwst

 • Ail ddydd Sadwrn pob mis 
 • Maes parcio ger Canolfan Glasdir, LL26 0DF

Llangernyw

 • Trydydd dydd Sadwrn pob mis
 • Maes parcio Ysgol Bro Cernyw, LL22 8PW

Beth allaf ddod gyda mi?

 • Eitemau'r cartref fel dodrefn, plastigion caled (er enghraifft, teganau), metel sgrap, eitemau trydanol (er enghraifft oergelloedd, poptai) ac eitemau mawr fel matresi.
 • Gwastraff ailgylchu fel poteli plastig, cardbord a gwydr
 • Gwastraff gardd
 • Eitemau na ellir eu hailgylchu fel polystyren

Beth na allaf ddod gyda mi?

 • Peidiwch â dod a gwastraff heb ei ddidoli - sicrhewch eich bod yn gwahanu eich eitemau ailgylchu cyn i chi ddod.

Ni allwn dderbyn gwastraff adeiladu/DIY fel rwbel, ffenestri, drysau, pridd, pren na bwrdd plastr. Bydd angen i chi fynd â’r eitemau hyn i Ganolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref

end content