Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Siop Ailddefnyddio


Summary (optional)
Mae’r Siop Ailddefnyddio yng Nghanolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Mochdre yn achub eitemau i godi arian i Hosbis Dewi Sant.
start content

Mae Siop Ailddefnyddio Mochdre drws nesaf i Ganolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Mochdre.

Mae sawl eitem sy’n hollol berffaith i’w hailddefnyddio yn cael eu taflu yn ein canolfan ailgylchu gwastraff cartref fel sbwriel. Mae’r eitemau hyn yn cael eu hachub a’u gwerthu yn y siop i gefnogi Hosbis Dewi Sant.

Bydd y Siop Ailddefnyddio yn adfywio eitemau sy'n cael eu taflu, gan leihau’r swm sy’n mynd i safleoedd tirlenwi yn ogystal â chodi arian i elusen leol.

Mae Siop Ailddefnyddio Mochdre ar agor:
Pob dydd rhwng 9:00 a 16:30

Hosbis Dewi Sant

end content