Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Ailgylchu a Gwastraff Gwneud cais am Focs/Bag/Bin Ailgylchu Newydd

Gofyn am Gynhwysydd neu Fin


Summary (optional)
Archebu cynwysyddion ailgylchu ychwanegol, eu trwsio neu gael bin newydd yn lle un sydd ar goll
start content

Nid oes gennym gyflenwad o focsys troli ailgylchu ar hyn o bryd, disgwyliwn gael rhagor ar ddiwedd mis Chwefror.

Os ydych chi wedi gwneud cais am un yn ddiweddar, nid oes angen i chi anfon cais arall.

Tra byddwch chi’n aros am eich bocs newydd, didolwch eich deunydd ailgylchu fel arfer a’i roi allan i’w gasglu mewn bocsys cardfwrdd neu fagiau am oes.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Oes arnoch chi angen cynhwysydd neu fin ychwanegol neu newydd?

Gwneud cais am fagiau gwastraff bwyd

Clymwch y tag melyn a ddaeth gyda’ch bagiau bwyd ar handlen eich cadi bwyd y tu allan ac fe fyddwn yn gadael mwy o fagiau i chi ar eich diwrnod casglu. Gallwch hefyd gael mwy o fagiau gwastraff bwyd o’ch llyfrgell leol.

Gwneud cais am fagiau tecstilau a thrydanol (piws a phinc)

Cysylltwch â Crest i gael bagiau eraill ar 01492 596783 neu info@crestcooperative.co.uk

Gallwch hefyd gael y bagiau hyn o’ch llyfrgell leol.

Gwneud cais am fagiau ailgylchi podiau coffi

Ewich i wefan Podback a defnyddiwch y ffurflen gysylltu er mwyn archebu rholyn ychwanegol o fagiau casglu ymyl y palmant.

Gwneud cais am gynwysyddion ailgylchu a biniau

  • Defnyddiwch un o'r ffurflenni isod i wneud cais am yr hyn sydd ei angen arnoch.
  • Sylwch, byddwn yn ceisio trwsio biniau ar olwynion a chynwysyddion a ddifrodwyd cyn i ni roi un newydd
  • Mae’n bosibl na fydd y cynhwysydd y byddwn ni’n ei roi i chi yn newydd sbon – rydym ni’n ailddefnyddio cynwysyddion ail law sy’n dal i fod yn addas.

 

end content