Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Rhoi Gwybod, Talu, Gwneud Cais Talu System Taliadau Gwe E-siop Conwy

System Taliadau Gwe E-siop Conwy


Summary (optional)
start content

Os byddwch chi’n cael unrhyw broblemau wrth wneud taliad, gwnewch yn siŵr eich bod yn rhedeg y fersiwn ddiweddaraf o’ch porwr gwe.Mae E-Siop Conwy yn gyfleuster siop ar-lein diogel i dalu biliau fel Treth y Cyngor, Trethi Busnes, Rhybuddion Talu Cosb a mân anfonebau. Fe allwch chi hefyd brynu eitemau amrywiol eraill fel tocynnau bws newydd a chasgliadau gwastraff swmpus.

Fe allwch chi ddewis cofrestru a chreu cyfrif cwsmer (tebyg i Amazon ac e-bay) ac mae’r cyfleuster hefyd yn cynnwys basged siopa ar-lein, mynediad at daliadau blaenorol a desg dalu.

Mae Cyfrif Cwsmer yn cynnwys dewis i gofrestru cerdyn talu a manylion eraill, y gellir eu storio i wella profiad y cwsmer.

Yn ogystal, gellir gwneud taliadau dienw yn defnyddio cerdyn debyd/credyd neu PayPal heb gofrestru.

Cymerwch olwg ar y system yma

Am fwy o wybodaeth neu i ddarparu adborth anfonwch e-bost at br.ymholiadau@conwy.gov.uk

end content