Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Ydw i'n gallu cael derbynneb am fy nhaliad?


Summary (optional)
Bydd gennych yr opsiwn o argraffu derbynneb neu ofyn i ni anfon copi o'r dderbynneb i'ch cyfeiriad e-bost pan fydd y taliad wedi'i wneud yn llwyddiannus.