Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Beth sy'n digwydd os byddaf yn talu gormod?


Summary (optional)
start content

Os bydd gennych chi ymholiad am dalu gormod, a'ch bod yn credu y dylech gael ad-daliad, dylech gysylltu â'r adran berthnasol gan ddyfynnu rhif eich derbynneb neu gyfeirnod.

Edrychwch hefyd ar ein polisi ad-dalu yn yr adran Telerau ac Amodau.

end content