Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Talu am bethau ar-lein


Summary (optional)
start content

ccbc-pay
System taliadau gwe E-Siop Conwy

Mae E-Siop Conwy yn gyfleuster siop ar-lein diogel i dalu biliau fel Treth y Cyngor, Trethi Busnes, Rhybuddion Talu Cosb a mân anfonebau. Gallwch chi hefyd brynu eitemau amrywiol eraill fel tocynnau bws newydd a chasgliadau gwastraff swmpus.
leisure
Archebion hamdden

Cyfleuster ar-lein i archebu a thalu am sesiynau ffitrwydd ac archebion canolfan hamdden eraill drwy wefan ddiogel yn defnyddio cerdyn debyd neu gredyd.
walesgov
Porth Cynllunio

Cyfleuster ar-lein i gyflwyno a thalu am geisiadau cynllunio drwy’r Porth Cynllunio. Mae cofrestru yn hawdd ac fe allwch chi lenwi eich ffurflen gais, uwchlwytho dogfennau ategol a thalu ffioedd ar-lein yn defnyddio cerdyn debyd/credyd neu PayPal.
parentpay
Parent Pay

Mae Parent Pay yn gyfleuster ar-lein diogel a chyfleus sy’n galluogi rhieni a gofalwyr dalu am brydau ysgol, teithiau, gweithgareddau, gwisg, gwersi cerddoriaeth ac ati. Mae’n defnyddio gwefan ddiogel ac yn gwneud talu am yr holl bethau uchod yn haws a chynt yn defnyddio cerdyn debyd neu gredyd.
Gov.UK / taliadau trwyddedu ar-lein

Cyfleuster ar-lein i wneud cais am drwyddedau a hysbysiadau amrywiol a thalu amdanynt drwy wefan ddiogel yn defnyddio cerdyn debyd/credyd neu PayPal.
theatres
Venue Cymru / Theatr Colwyn

Cyfleuster ar-lein i dalu am archebion Venue Cymru a Theatr Colwyn drwy wefan ddiogel.
Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content