Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Swyddfeydd y Post


Summary (optional)
Gellir talu Treth y Cyngor, Gordaliadau Budd-dal Tai, Mân Ddyledion, Hysbysiadau Tâl Cosb, Hysbysiadau Cosb Benodedig a thaliadau Gorfodaeth Conwy gydag arian parod am ddim mewn unrhyw Swyddfa Bost.
start content

 

Os ydych yn dymuno talu drwy ddefnyddio'r dull hwn, ewch â'r Anfoneb/Nodyn Atgoffa/Cerdyn Talu i unrhyw Swyddfa Bost, lle derbynnir ein taliad.

Caniatewch 4 diwrnod gwaith er mwyn sicrhau bod y Cyngor yn cael eich taliad cyn neu ar y diwrnod y mae'n ddyledus.

end content