Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Grant hunan-ynysu a Chynllun Ychwanegiad at Dâl Salwch Statudol

Grant hunan-ynysu a Chynllun Ychwanegiad at Dâl Salwch Statudol


Summary (optional)
Gwybodaeth am y ddau gynllun wedi ei chyhoeddi gan Lywodraeth Cymru
start content

Grant Hunan Ynysu o £500

Os cawsoch chi eich cysylltu gan wasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu Gig Cymru (TTP) ac wedi cael eich cynghori i hunan-ynysu, efallai byddwch yn gymwys am Gefnogaeth Ariannol.

Neu

Os ydych yn rhiant/gofalwr plentyn o oedran hyd at ac yn cynnwys Blwyddyn 11 (neu hyd at 25 oed os oes gan y dysgwr anghenion lluosog a chymhleth) y mae Gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu GIG Cymru yn gofyn iddynt hunanynysu o ganlyniad i achos/ion mewn ysgol, lleoliad gofal plant neu addysg bellach, efallai y bydd gennych hawl i gymorth ariannol.

Mae'r ffurflen gais ar gael yma.

Cynllun Gwella Tâl Salwch Statudol

Dim ond gweithwyr gofal nad yw eu cyflogwyr yn darparu tâl llawn am absenoldeb salwch sy'n gymwys ar gyfer y taliad hwn. Mae hyn yn cynnwys gweithwyr gofal a gyflogir gan gartrefi gofal cofrestredig a gwasanaethau cymorth cartref, Cynorthwywyr Personol a delir trwy staff asiantaeth taliadau uniongyrchol a staff sy'n gweithio i gontractwyr asiantaeth, gan ddarparu yn ddyddiol gwasanaethau gofal craidd.

Byddwn yn cysylltu â'u cyflogwyr yn uniongyrchol.

end content