Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Dyfodol Gofalwyr Di-dâl


Summary (optional)
start content

Mae Prifysgol Caerdydd yn cynnal gwaith ymchwil ar ran Iechyd Cyhoeddus Cymru ac yn eich gwahodd chi i gymryd rhan.  Os ydych yn ofalwr di-dâl ac os hoffech rannu’ch profiadau a’ch pryderon, gan gynnwys effaith pandemig Covid-19 ar eich rôl, dilynwch y ddolen gyswllt isod i ganfod mwy ac i gofrestru’ch diddordeb.

 

end content