Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Gofal Cymdeithasol a Lles Gofalwyr Deall eich hawliau fel gofalwr

Deall eich hawliau fel gofalwr


Summary (optional)
start content

Daeth Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) i rym ar 6 Ebrill 2016.

Pwrpas y gyfraith hon yw gwella llesiant pobl, yn enwedig y rhai sydd angen gofal a chymorth, a gofalwyr sydd angen cymorth.

Darllenwch y llyfryn hwn i gael gwybod mwy am eich hawliau gofal a chymorth.

Deall eich hawliau fel gofalwr (Llywodraeth Cymru) (PDF)

end content