Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Pecyn Gweithgareddau'r Blynyddoedd Cynnar


Summary (optional)
start content

Croeso i becyn sy’n llawn syniadau am bethau i’w gwneud gyda phlant oedran cyn ysgol. Mae yna dair rhan, sy’n cynnwys lluniau, cyfarwyddiadau ac awgrymiadau gwych:

Cyflwyniad

Dysgu Drwy Chwarae

[PDF]

Yn y Gegin

Amser Siarad - Hwiangerddi

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content