Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cefnogaeth Rhianta


Summary (optional)
start content

Mae bod yn rhiant yn wych, ond gall hefyd fod yn her. Mae arnom ni i gyd angen ychydig o gymorth gyda rhianta o bryd i’w gilydd.

Mae’r clipiau fideo yma yn darparu cyngor a gwybodaeth sy’n seiliedig ar y rhaglenni rhianta rydym ni fel rheol yn eu cynnal yn ein Canolfannau Teuluoedd.  

Cysylltwch â’ch Tîm Cymorth i Deuluoedd (cliciwch ar eich Canolfan Deuluoedd agosaf)

  • Os hoffech chi fwy o wybodaeth a chyngor, neu glust i wrando arnoch chi
  • Os oes gennych chi ddiddordeb mewn cymryd rhan mewn cwrs rhianta1. Rhianta - Cyflwyniad


Geiriau Ffilm Rhianta - Cyflwyniad (Ffeil PDF)


2. Rhianta - Empathi


Geiriau Ffilm Rhianta - Empathi (Ffeil PDF)


3. Rhianta - Canmol


Geiriau Ffilm Rhianta - Canmol (Ffeil PDF)


4. Rhianta - Chwarae


Geiriau Ffilm Rhianta - Chwarae (Ffeil PDF)


5. Rhianta - Disgyblu Cadarnhaol


Geiriau Ffilm Rhianta - Disgyblu Cadarnhaol (Ffeil PDF)


6. Rhianta - Dewisiadau a Chanlyniadau


Geiriau Ffilm Rhianta - Dewisiadau a Chanlyniadau (Ffeil PDF)


7. Rhianta - Crynodeb


Geiriau Ffilm Rhianta - Crynodeb (Ffeil PDF)


www.familylinks.org.uk/free-downloads-for-parents

end content