Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cefnogaeth Rhianta Pobl Ifanc


Summary (optional)
start content

Rhianta plant yn eu harddegau

Mae’r clipiau fideo yma yn darparu cyngor a gwybodaeth sy’n seiliedig ar y rhaglenni rhianta rydym ni fel rheol yn eu cynnal yn ein Canolfannau Teuluoedd.  

Cysylltwch â’ch Tîm Cymorth i Deuluoedd (cliciwch ar eich Canolfan Deuluoedd agosaf)

  • Os hoffech chi fwy o wybodaeth a chyngor, neu glust i wrando arnoch chi
  • Os oes gennych chi ddiddordeb mewn cymryd rhan mewn cwrs rhianta


1. Rhianta Pobl ifanc - cyflwyniad


Geiriau Ffilm Rhianta Pobl Ifanc - Cyflwyniad (Ffeil PDF)


2. Rhianta harddegau - Y pedair dyfais


Geiriau Ffilm Rhianta Pobl Ifanc - Y pedair dyfais (Ffeil PDF)


3. Rhianta Pobl Ifanc - beth sy'n digwydd o safbwyt rhieni


Geiriau Ffilm Rhianta Pobl Ifanc - beth sy'n digwydd gyda rhieni (Ffeil PDF)


4. Rhianta Pobl ifanc - beth sy'n digwydd efo pobl ifanc


Geiriau Ffilm Rhianta Pobl Ifanc - beth sy'n digwydd efo pobl ifanc (Ffeil PDF)


5. Rhianta Pobl Ifanc - cyngor i gloi


Geiriau Ffilm Rhianta Pobl ifanc - Cyngor i gloi (Ffeil PDF)


www.familylinks.org.uk/free-downloads-for-parents

end content