Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cymorth ar gyfer Anableddau


Summary (optional)
Mae gan eich Tîm Teuluoedd lleol weithiwr sy’n canolbwyntio ar gefnogi teuluoedd plant gydag anableddau ac anghenion ychwanegol.
start content

Mae ein Gweithwyr Teuluoedd Anabledd wedi’u lleoli yn y 5 Tîm Teuluoedd Lleol. Rydym yma i ddarparu cymorth i deuluoedd plant gydag anableddau ac anghenion ychwanegol:

  • Grwpiau i ddod a theuluoedd ynghyd, megis sesiynau Synhwyraidd.
  • Grwpiau a chyrsiau i helpu rhieni gyda bywyd teuluol
  • Gweithio gyda chi ar yr hyn sy’n bwysig i chi a’ch teulu
  • Darparu cyngor ac adnoddau ymarferol, er enghraifft bocsys tawel, byrddau stori, adnoddau gweledol.
  • Agor drysau i gymorth lleol eraill
  • Cynnal gweithgareddau a sesiynau galw heibio yn y Canolfannau i Deuluoedd gan sefydliadau eraill sy’n cefnogi teuluoedd plant gydag anableddau ac anghenion ychwanegol
  • Rydym yn gweithio’n agos gyda’r tîm Plant gydag Anableddau yn y Gwasanaethau Cymdeithasol, Canolfan Datblygiad Plant, ysgolion ac elusennau sy’n gweithio gyda theuluoedd plant gydag anableddau ac anghenion ychwanegol

Gymorth lleol eraill ar gael:

 

Mae’r rôl hon wedi cael ei gwerthuso yn ddiweddar gan Dr Cheryl Davies o Brifysgol Bangor. Mae canfyddiadau’r ymchwil wedi’u crynhoi yma

end content