Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Dod yn Ofalwr Maeth


Summary (optional)
Sut i ddod yn ofalwr maeth a’r broses gysylltiedig.
start content

Rydym yn chwilio am bobl sy’n gallu darparu amgylchedd diogel, gofalgar a chefnogol lle gall plant a phobl ifanc ffynnu.

Daw ein gofalwyr maeth o amrywiaeth eang o gefndiroedd. Does dim ots os ydych yn briod neu’n sengl, beth yw eich hil neu gyfeiriadedd rhywiol, os ydych yn berchen ar eich cartref neu’n rhentu, os ydych yn gweithio neu’n ddi-waith.

Mae angen i chi fod dros 18 oed ac yn ddigon iach i ofalu am blentyn, gydag ystafell sbâr yn eich cartref a heb unrhyw gollfarnau troseddau yn erbyn plant.

Rydym yn sylweddoli bod maethu plentyn neu berson ifanc yn benderfyniad pwysig ac mae angen llawer iawn o ymrwymiad ac amynedd. Bydd angen agwedd ymrwymedig a brwdfrydig arnoch, llawer iawn o egni ac awydd gwirioneddol i wneud gwahaniaeth cadarnhaol a pharhaol i fywydau plant a phobl ifanc.

Mae rhywfaint o brofiad gofal plant yn ddefnyddiol, p’un ai gweithio gyda phlant neu fagu eich plant eich hun yw hynny. Bydd angen i chi gael yr amser i roi’r cymorth sydd ei angen ar y plentyn, eu helpu i gadw mewn cysylltiad â’u teuluoedd os yw’n briodol, ac i fynychu hyfforddiant yn ôl y gofyn. Byddwch angen agwedd realistig hefyd i gymryd y rôl heriol hon a bod yn gyfrifol, yn hyblyg ac yn gyfeillgar.

Yn y pen draw, rhaid i chi allu rhoi amgylchedd sefydlog a chefnogol fel bod y plentyn yn eich gofal yn teimlo’n hapus ac yn ddiogel.

“Dw i’n teimlo bod fy safbwynt a fy marn yn cael eu parchu......... Nid yw’r asiantaeth, wrth gyflawni ei rhwymedigaethau, yn   ymyrryd yn ormodol.” Ionawr 2015 (Holiadur Gofalwyr Maeth, Ionawr 2015)

Blwyddyn Newydd, Chi Newydd

Gwneud cais am Becyn Gwybodaeth heddiw

A ydych yn dymuno trosglwyddo o Asiantaeth Faethu arall?

end content