Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Gweithio a Maethu


Summary (optional)
A allaf faethu os ydw i’n gweithio?
start content

Mae nifer o'n Gofalwyr Maeth yn dewis maethu fel eu proffesiwn pennaf. Rydym yn credu, i ddarparu'r gofal gorau posibl, bod yn rhaid cael o leiaf un gofalwr yn y cartref yn llawn amser.  Fodd bynnag, gall fod yn bosibl mewn rhai amgylchiadau i barhau i weithio os oes gennych yr hyblygrwydd i flaenoriaethu'r anghenion o ddydd i ddydd sydd gan blentyn wedi'i leoli gyda chi.

Canlyniad hyn yw y byddwch yn cael y boddhad o wybod eich bod yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i blant sydd wir angen sefydlogrwydd yn eu bywydau.

Gwneud cais am Becyn Gwybodaeth heddiw

A ydych yn dymuno trosglwyddo o Asiantaeth Faethu arall? 

end content