Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Ein Plant Maeth


Summary (optional)
start content
  • Plant a Phobl Ifanc– Dewch i wybod beth mae Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc Conwy wedi bod yn ei wneud a’n cynlluniau ar gyfer y dyfodol; lawrlwythwch ein hadnoddau am ddim; a chael gwybod sut y gallwch chi gymryd rhan.
  • Ffrindiau – Grŵp o bobl ifanc sydd â phrofiad o'r system gofal.   Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Bethan Aston, Uwch Ymgynghorydd Personol - Gadael Gofal, Plant Sy’n Derbyn Gofal, AGC – Plant, Teuluoedd a Diogelu 01492 574167
  • Fforwm Lleisiau Uchel a Chyngor Ieuenctid Conwy - wedi cydweithio i greu cynllun ar gyfer Plant sy'n Derbyn Gofal. Gweithiodd y ddau grŵp o bobl ifanc gyda'i gilydd i wneud yn siŵr eich bod yn gwybod am yr holl help sydd ar gael i chi. Gellir gweld y cynlluniau hyn ar gyfer dwy ystod oedran y plant isod.
  • Gwasanaeth Ieuenctid Conwy - yn trefnu pob math o ddigwyddiadau ar gyfer pobl ifanc leol, o gystadlaethau sglefrio i nosweithiau band ac maen nhw hefyd yn cynnal... 33 o glybiau ar draws y sir, lle gall pobl ifanc 11 oed a hŷn gyfarfod, sgwrsio, ymlacio a chymryd rhan mewn gweithgareddau gwych! Nid oes rhaid i chi golli unrhyw beth os na allwch gyrraedd un o'r clybiau - bydd clwb yn dod i’ch ardal chi ar un o'r bysiau clwb ieuenctid symudol anhygoel! Wrth gwrs, mae yna lawer o bethau eraill yn digwydd fel tripiau, sesiynau iechyd, Dug Caeredin a llawer mwy – mae’r rhestr yn ddiddiwedd!
  • Gwasanaethau Hamdden Conwy - Mae Gofalwyr Maeth Conwy a’ch teulu yn cael tocyn hamdden FFIT i’ch galluogi chi i gyd gael gostyngiadau mawr ar amrywiaeth eang o weithgareddau a chyfleusterau chwaraeon, gan gynnwys pyllau nofio, ystafelloedd a dosbarthiadau ffitrwydd. Mae teuluoedd maeth hefyd yn aml yn cael cyfleoedd i fynd i ddigwyddiadau mwy ym Mharc Eirias, fel y digwyddiad cerddoriaeth blynyddol 'Access All Eirias'. Mae gennym hefyd ddigwyddiadau Dathlu ar gyfer Plant sy'n Derbyn Gofal bob dwy flynedd, sy’n gyfle gwych i ddathlu llwyddiannau ein Gofalwyr Maeth a'r plant a'r bobl ifanc yn eu gofal.

Gwneud cais am Becyn Gwybodaeth heddiw

A ydych yn dymuno trosglwyddo o Asiantaeth Faethu arall?
end content