Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid


Summary (optional)
Rydym yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc i'w hatal rhag troseddu neu aildroseddu.
start content

Mae Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Conwy a Sir Ddinbych yn gyfrifol am weithio gyda phobl ifanc 10-17 oed sy'n mynd i drafferthion gyda'r gyfraith. Ein nod yw eu hatal rhag cymryd rhan mewn ymddygiad gwrthgymdeithasol, troseddu ac aildroseddu. Rydym yn edrych i mewn i gefndir person ifanc ac yn ceisio eu helpu i gadw draw o droseddu.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â:

 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
 • Cyngor Sir Ddinbych
 • Heddlu Gogledd Cymru
 • Swyddogion Prawf
 • Gwasanaethau Iechyd, Tai a Phlant
 • Gyrfa Cymru
 • Gwasanaethau camddefnyddio sylweddau
 • Ysgolion a gwasanaethau addysg
 • Elusennau a'r gymuned leol

Ein gwaith

Rydym yn dod i gysylltiad â pherson ifanc os ydynt:

 • yn dod i drafferthion gyda'r heddlu neu gael eu harestio
 • yn cael eu cyhuddo o drosedd ac yn rhaid iddynt fynd i'r llys
 • yn cael eu collfarnu o drosedd ac yn cael dedfryd

Rydym hefyd yn cynnig cymorth i ddioddefwyr troseddau ieuenctid ac ymddygiad gwrthgymdeithasol. Gall hyn fod drwy sesiynau cyfiawnder adferol, lle mae'r bobl sydd wedi cael eu niweidio a'r bobl ifanc sydd wedi achosi niwed yn cael eu dwyn ynghyd.

Gwneud atgyfeiriad

Rydym yn derbyn atgyfeiriadau gan:

 • rhieni
 • ysgolion
 • swyddogion heddlu cymunedol
 • gweithwyr proffesiynol eraill

Os ydych yn pryderu am ymddygiad person ifanc, cysylltwch â ni.

Ffoniwch ni ar: 01492 577377

Ysgrifennwch atom yn:

Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Conwy a Sir Ddinbych
Blwch Post 1
Conwy 
LL30 9GN

 

Mwy o wybodaeth

Ewch i wefan y Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid

end content