Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Gofal Cymdeithasol a Lles Darparwyr Bwyd sy'n cynnig gwasanaeth dosbarthu

Darparwyr Bwyd sy'n cynnig gwasanaeth dosbarthu yn Sir Conwy


Summary (optional)
Os ydych yn hunanynysu yn ystod y cyfnod anodd hwn ac yn methu mynd allan i’r siopau i brynu bwyd rydym wedi llunio rhestr o ddarparwyr lleol sy’n cynnig dosbarthu neges neu brydau bwyd i’r cartref yn eich ardal chi.
start slider

end slider
start grid

Gall unrhyw un sy’n cynnig gwasanaeth danfon prydau/ siopa o fewn Sir Conwy ac nad ydynt ar hyn o bryd ar ein rhestr gael eu hychwanegu trwy ein ffonio ar 01492 575544 neu anfon e-bost at communitysupport@conwy.gov.uk


start grid

end grid

start grid-more

end grid-more
end grid