Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Gofal Cymdeithasol a Lles Taflen Wybodaeth am Ddiogelu a DBS ar gyfer Gwirfoddolwyr Cymunedol

Taflen Wybodaeth am Ddiogelu a DBS ar gyfer Gwirfoddolwyr Cymunedol


Summary (optional)
start content

Mae angen ymdrech genedlaethol i rwystro lledaeniad Coronafeirws (COVID-19) ac rydym yn deall fod pobl eisiau helpu eraill sy’n sâl neu mewn risg penodol. Rydym yn croesawu ymdrechion o’r fath yn fawr iawn ac eisiau cynorthwyo gwirfoddolwyr a’r bobl sy’n cael gofal i sicrhau bod cymorth yn cael ei roi’r ddiogel.

Yr opsiwn cyntaf bob amser i bobl sydd angen cymorth yw troi at deulu, cyfeillion neu gymdogion.  Os nad yw hyn yn bosibl yna mae camau syml y gellir eu cymryd i wneud trefniadau diogel gyda gwirfoddolwyr cymunedol.

Mae’r daflen hon gan y Llywodraeth (a’r daflen Cwestiynau Cyffredin gysylltiedig) wedi’i dylunio i roi sylw i bryderon posibl sydd gan  bobl sy’n chwarae rhan mewn cefnogi eu cymuned ar yr adeg yma.

 

end content