Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Gofal Cymdeithasol a Lles Shaping the future of dementia care in Llanfairfechan

Siapio dyfodol gofal dementia yn Llanfairfechan


Summary (optional)
Mae Llanfairfechan wedi cael ei dewis fel y dref gyntaf yng Nghonwy i helpu i lunio dyfodol gofal dementia.
start content

Mae Ymgyrch Gwrando Cymunedol Llanfairfechan eisiau rhoi pobl yng nghanol yn drafodaeth am ofal dementia. Rydym eisiau clywed eich storïau chi am y gymuned a sut y gallwn sicrhau y gall pobl â dementia barhau i fod yn rhan o fywyd y gymuned.

Dewch i’n digwyddiad gwybodaeth

Byddwn yn cynnal digwyddiad gwybodaeth yn Neuadd y Dref Llanfairfechan ddydd Mercher, 27 Medi rhwng 10am a 2pm. Bydd stondinau gwybodaeth yn cynnig cyngor a chymorth a bydd lluniaeth am ddim ar gael.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â:

Atebwch ein Harolwg

Rhowch eich barn i ni am wasanaethau dementia yn eich cymuned drwy ateb ein harolwg byr.

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau am yr arolwg cysylltwch â melanie.sillett@denbighshire.gov.uk

end content