Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Gofal Cymdeithasol a Lles Beth sy'n Newydd Lansio gwasanaeth negeseuon testun cefnogaeth iechyd meddwl

Lansio gwasanaeth negeseuon testun cefnogaeth iechyd meddwl


Summary (optional)
Mae’r Gwasanaeth Pobl Ddiamddiffyn yn llunio partneriaeth gyda’r elusen, Mental Health Innovations, sy’n cyflwyno eu gwasanaeth cefnogaeth drwy negeseuon testun i Gonwy i gynorthwyo unrhyw un sy'n byw neu'n gweithio yn y sir sy'n teimlo dan bwysau neu'n cael trafferth ymdopi.
start content

Mae’r gwasanaeth, a elwir yn CONWY 85258 wedi cael ei lansio ers ddydd Llun 10 Mai i gyd-fynd ag Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl.

Mae hwn yn wasanaeth am ddim, anhysbys ac ar gael unrhyw amser, ddydd neu nos, 7 diwrnod yr wythnos i unrhyw un, boed yn staff neu ddinasyddion.

Gyrrwch y gair CONWY at 85258 i gysylltu gyda gwirfoddolwr hyfforddedig a fydd yn anfon negeseuon yn ôl ac ymlaen ac yn gweithio gyda’r unigolyn ac yn eu cynorthwyo i gymryd y camau nesaf er mwyn teimlo’n well. Gallent helpu gydag amrywiaeth o faterion o straen, gorbryder ac iselder, i broblemau perthnasau a bwlio felly os ydych chi neu rywun yr ydych yn eu hadnabod neu’n gofalu amdanynt angen cymorth- cysylltwch â CONWY 85258.

Mae’r elusen yn elusen cenedlaethol yn y DU sy’n gallu cynnig gwasanaeth yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd. 

end content