Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Gofal Cymdeithasol a Lles Beth sy'n Newydd Take a look at Conwy Care Leavers' website: Small Steps Big Future!

Take a look at Conwy Care Leavers' website: Small Steps Big Future!


Summary (optional)
Mae eich Ymgynghorydd Personol ar-lein yma! Mae’r wefan yn llawn dop o wybodaeth ddefnyddiol a diddorol i bobl sy’n gadael gofal.
start content

Mae gwefan  Camau Bach Dyfodol Disglair yn llawn o wybodaeth ar amryw o bynciau. I ddarganfod mwy am reoli eich arian, addysg, hyfforddiant a chyfleoedd cyflogaeth, llety, cefnogaeth gydag iechyd corfforol, meddyliol a lles, a dod o hyd i bwy ydach chi.

Mae adran ar sgiliau ymarferol gyda llawer o awgrymiadau defnyddiol i’ch helpu i goginio a gwneud gwaith DIY, yn ogystal â thudalennau blog a dolenni defnyddiol i’ch cyfeirio at asiantaethau cymorth eraill. Mae hyd yn oed gwybodaeth am y Tîm Ymgynghori Personol.

Er mwyn i’r wefan dyfu a gwella, y dyhead yw cael pobl sy'n gadael gofal i redeg y wefan. Os hoffech gyfrannu at y wefan mewn unrhyw ffordd – o ysgrifennu blogiau i roi adborth – hoffem glywed gennych chi.

Cysylltwch â ni: ymgynghorwyrpersonol@conwy.gov.uk

end content