Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Gofal Cymdeithasol a Lles Datblygu ac Addysgu Gweithlu Holl hyfforddiant eraill Model Asesu Plant o Dan 12 oed gan AIM ar gyfer Plant sy'n arddangos ymddygiadau rhywiol problemus neu niweidiol

Model Asesu Plant o Dan 12 oed gan AIM ar gyfer Plant sy'n arddangos ymddygiadau rhywiol problemus neu niweidiol


Summary (optional)
start content

Manylion y cwrs:

Nod y cwrs deuddydd o hyd yma yw datblygu ymarfer hyder a chymhwysedd i gwblhau Asesiad Plant o dan 12 oed gan AIM ar blentyn o dan 12 mlwydd oed, a llunio cynlluniau diogelwch wedi’u targedu ar eu cyfer nhw a’u teuluoedd.  Mae’r hyfforddiant yma’n rhoi sgiliau i’r ymarferydd i ddadansoddi ymddygiad rhywiol problemus a niweidiol i greu proffiliau o risg ac angen a’u datblygu trwy ffurfio achosion, a chynlluniau diogelwch effeithiol.

DyddiadAmswerLleiodHyffordwrTarget group
7th & 8th Rhagfyr 2021 9.30PM - 4.30PM ZOOM Aim Project Gwasanaethau Targed – Tîm Anableddau, Cefnogi Teuluoedd ac Ymyriadau, Plant sy'n Derbyn Gofal, Tîm Pobl Ddiamddiffyn, Gwasanaeth Cyfiawnder IeuenctidGrŵp Targed – Mae’r cwrs hwn wedi’i dargedu at weithwyr proffesiynol profiadol sydd yn gweithio gyda phlant o dan 12 mlwydd oed, sydd yn arddangos ymddygiadau rhywiol problemus neu niweidiol. Mae hyn yn cynnwys Ymarferwyr ym maes Gofal Cymdeithasol, Troseddu Ieuenctid a Darparwyr Arbenigol 

 


Nodau ac amcanion y cwrs:

Erbyn diwedd y sesiwn bydd gan y cyfranogwyr:

  • Cymhwysedd i gynnal asesiad O dan 12 Oed gan AIM 
  • Dealltwriaeth o pam fod plant ifanc yn arddangos ymddygiad rhywiol problemus/niweidiol
  • Gwybod beth yw’r wybodaeth briodol i’w gasglu a gallu ei ddadansoddi er mwyn llunio proffil o’r plentyn, eu teulu a chyd-destun gan ddefnyddio model Asesu o dan 12 AIM.
  • Bod â hyder i ddatblygu cynlluniau diogelwch ac ymyrraeth sydd yn ymateb i broffil asesiad O dan 12 AIM

Am wybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs a heb dderbyn hysbysiad i fynychu cysylltwch â’r Tîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu. Peidiwch â mynychu unrhyw gwrs oni bai’ch bod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi oherwydd mae’n bosibl y bydd y digwyddiad yn llawn.

end content