Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Gofal Cymdeithasol a Lles Datblygu ac Addysgu Gweithlu Holl hyfforddiant eraill AIM3: Asesu Pobl Ifanc yn y Glasoed sy'n arddangos ymddygiad rhywiol niweidiol

AIM3: Asesu Pobl Ifanc yn y Glasoed sy'n arddangos ymddygiad rhywiol niweidiol


Summary (optional)
start content

Manylion y cwrs:

Nod y cwrs deuddydd hwn yw datblygu hyder a gallu o ran arfer wrth gwblhau Asesiad AIM3 gyda pherson ifanc. Mae’r hyfforddiant hwn yn darparu sgiliau i’r ymarferydd ddadansoddi ymddygiad rhywiol niweidiol er mwyn creu proffiliau risg ac angen a datblygu cynlluniau diogelwch effeithiol, trwy ffurfio achosion.

DyddiadAmserLleoliadHyfforddwrGrŵp targed
19 a 20 Ionawr 2022 9.30PM - 4.30PM ZOOM Prosiect Aim Gwasanaethau Targed – Tîm Anableddau, Cymorth i Deuluoedd ac Ymyrraeth, Plant sy'n Derbyn Gofal, Tîm Pobl Ddiamddiffyn, Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid
Grŵp Targed - Mae'r cwrs hwn wedi'i dargedu at weithwyr proffesiynol profiadol sy'n gweithio gyda phobl ifanc yn y glasoed sy'n arddangos ymddygiad rhywiol niweidiol. Mae hyn yn cynnwys ymarferwyr ym maes Gofal Cymdeithasol, Troseddau Ieuenctid a Darparwyr Arbenigol ym maes Ymddygiad Rhywiol Niweidiol.

 


Nodau ac amcanion y cwrs:

Erbyn diwedd y cwrs bydd y cyfranogwyr:

  • Yn gallu cynnal asesiad AIM3
  • Yn gwybod pa wybodaeth berthnasol i'w chasglu a'i choladu o ran ymddygiad rhywiol niweidiol
  • Yn gallu dadansoddi’r wybodaeth berthnasol i ddatblygu proffil o’r person ifanc, eu teulu a chyd-destun gan ddefnyddio model AIM3
  • Yn meddu ar hyder wrth ddatblygu cynlluniau diogelwch ac ymyrraeth sy’n ymatebol i broffil asesu AIM3

Am wybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs a heb dderbyn hysbysiad i fynychu cysylltwch â’r Tîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu.

Peidiwch â mynychu unrhyw gwrs oni bai’ch bod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi oherwydd mae’n bosibl y bydd y digwyddiad yn llawn.

end content