Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cyflwyniad i Gyfweld Ysgogol


Summary (optional)
start content

Manylion y cwrs:

Mae cyfweld ysgogiadol yn disgrifio ffordd drefnus o siarad â phobl am newid, sy’n eu helpu i gydnabod eu problemau a dechrau ymdrin â nhw.

Mae’n effeithiol gydag ystod eang o ymddygiad sy’n peri problem, y mae gan y cleient deimladau cymysg yn eu cylch fel arfer, o yfed a chamddefnyddio sylweddau, i gadw at feddyginiaethau a strategaethau rhianta.

DyddiadAmserLleoliadHyfforddwr
9 Mai 2022 9:30am – 4:30pm Zoom Barbara Lyons
15 Medi 2022 9:30am – 4:30pm Zoom Barbara Lyons
26 Ionawr 2023 9:30am – 4:30pm Zoom Barbara Lyons


Nodau ac amcanion y cwrs:

Ysbryd sylfaenol cyfweld ysgogiadol.

  • Y cyswllt rhwng cyfweld ysgogiadol (Miller and Rollnick) a’r model camau newid (Prochaska et al).
  • Gwrando Myfyriol a’r sgiliau OARS yn canolbwyntio ar y cleient.
  • Nodi’r nodau y mae’r cleient eisiau symud tuag atynt.
  • Sgwrs creu newid (ble mae’r cleient yn siarad am newid) ac ymateb iddo mewn ffordd sy’n ei ddatblygu a’i annog.
  • Trapiau i’w hosgoi wrth siarad â phobl am newid.
  • Sgwrs ymateb i gynnal (pan mae’r cleient yn siarad am gynnal y ffordd y maent ar hyn o bryd) mewn ffordd nad yw’n ei annog.
  • Amseru a negodi cynllun ar gyfer newid.
  • Cryfhau ymrwymiad i newid.
  • Datblygu eich sgiliau cyfweld ysgogiadol ac ymarfer ar ôl y cwrs.

I gael rhagor o wybodaeth, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs ond heb dderbyn hysbysiad i fynychu cysylltwch â Thîm Gweinyddol Dysgu a Datblygu'r Gweithlu.  Peidiwch â mynychu unrhyw gwrs oni bai eich bod wedi derbyn cadarnhad o'ch lle gan ei bod yn bosibl y bydd y cwrs yn llawn.

end content