Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cwrs Dysgu Ymarfer – Asesu a Goruchwylio Myfyrwyr Gwaith Cymdeithasol


Summary (optional)
start content

Manylion y cwrs:

DyddiadAmserLleoliadHyfforddwrGrŵp targed

13 ac 14 Rhagfyr 2018 LLAWN

31 Ionawr 2019 ac 1 Chwerfor 2019 LLAWN

14 a 15 Mawrth 2019 LLAWN

9:45am cyrraedd ar gyfer te/coffi a chofrestru 10:00am- 4:00pm Porth Eirias, Ystafell 2, Y Promenâd, Bae Colwyn
Conwy LL29 8HH
Bernard Dacey Gwasanaethau Targed - Lles Cymunedol, Tîm Anableddau, Cefnogaeth Teulu ac Ymyrraeth, Plant sy'n Derbyn Gofal, Henoed ac Atebion Iechyd Cymru, Pobl Fregus a Chyfiawnder Pobl Ifanc


Grŵp Targed - GC gyda mwy na 2 flynedd o brofiad

 

Nodau ac amcanion y cwrs:

Nod y modiwl hwn yw galluogi gweithwyr cymdeithasol i ddadansoddi'n feirniadol a myfyrio ar y wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen i asesu a goruchwylio myfyrwyr gwaith cymdeithasol.

Bydd y modiwl yn galluogi gweithwyr cymdeithasol cymwysedig i ddadansoddi'n feirniadol a gwerthuso eu gallu i asesu, goruchwylio ac ymarfer eu hasesiad o fyfyrwyr gwaith cymdeithasol.

  • Byddwch yn myfyrio'n feirniadol ar egwyddorion a gwerthoedd gwaith cymdeithasol i wella datblygiad myfyrwyr.
  • Cewch eich dysgu i asesu a goruchwylio myfyrwyr gwaith cymdeithasol gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau proffesiynol gan gyfeirio at ymchwil cyfredol.
  • Byddwch yn cael eich arsylwi gan Aseswr Ymarfer cymwysedig ar ddau achlysur wrth oruchwylio myfyriwr gwaith cymdeithasol.
  • Byddwch yn dangos eu gallu i integreiddio arfer gwrthwahaniaethol a gwrth-ormesol drwy gydol y cyfnod o oruchwylio ac asesu myfyrwyr gwaith cymdeithasol.
  • Bydd gwybodaeth a dealltwriaeth o addysg oedolion a theori ymarferol yn cael eu dysgu a'u dadansoddi’n feirniadol drwy gydol y modiwl.
  • Bydd tystiolaeth o'r Cod Ymarfer Proffesiynol a Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol a bennwyd gan Gyngor Gofal Cymru yn cael eu hintegreiddio ar draws y gwaith o asesu a goruchwylio myfyrwyr gwaith cymdeithasol.
  • Bydd y sgiliau a'r wybodaeth a enillwyd yn drosglwyddadwy i fwy o waith cymdeithasol amrywiol a lleoliadau gofal cymdeithasol.
  • Bydd safbwyntiau defnyddwyr a gofalwyr yn cael eu cynnwys gan y myfyriwr.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais am y cwrs, cysylltwch â Mari Rowlands ar 01492574099.

end content